HAPPY HOUR
ספר מרשמי קוקטיילים
נוצר על מנת לרכז את כל המרשמים השווים של הקוקטלים המוכרים והאהובים, לצד אימג'ים חזקים שמעבירי את האוירה של כל קוקטייל.
שווה להחזיק בבר הביתי, לצד כוסות הקוקטייל.
מיימדי הספרון קטנים ומותאמים לאחסון בקלות.
לחיים 🙂